Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
„Călare în Carpaţi” nu este doar o excursie în inima naturii: este o călătorie de suflet, în timp, pentru că sus, în munţi, timpul curge alene, domol, iar tehnologia mileniului III a străpuns doar ici şi colo o lume rurală cares-a păstrat intactă, la fel de frumoasă şi autentică precum o vizită într-un viu Muzeu al Satului.
Piscuri înalte de munte, poteci înguste flancate de versanţi abrupţi, râuri, cascade, peşteri, sate răsfirate în vârfuri de munte, tradiţii autentice păstrate nealterate de sute de ani, hrană organică, vinuri delicioase – România este destinaţia unei vacanţe autentice în inima naturii.
Proiectul
„Călare în Carpaţi” îşi propune să utilizeze turismul ecvestru ca alternativă ecoturistică pentru dezvoltarea comunităţilor din jurul sau din interiorul ariilor protejate din România, în scopul sprijinirii conservării naturii pe termen mediu şi lung. Au fost alese parcurile Munţii Măcinului, Apuseni, Munţii Rodnei şi Călimani pentru dezvoltarea turismului ecvestru, deorece aici există deja mici nuclee de centre de activităţi ecvestre atât în directa administrare a parcurilor, cât şi în comunităţile locale.
 
ȘTIRI
Miercuri, 20 octombrie, s-a deschis la Muzeul Național al Satului din București expoziția de fotografie Călare în Carpați.
Expoziţia va fi deschisă zilnic în perioada 20-24 octombrie, între orele: 10.00–17.00
Organizatori: Asociaţia de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu Asociaţia Descoperă Natura(Apuseni), Asociaţia EcoRodna (Rodna), Asociaţia Dorna Arini – Turism, Ecologie şi Cultură (Dornelor – Călimani), Comitetul Naţional de Turism Ecvestru CNTE)
CĂLARE ÎN CARPAȚI
Acest site a fost realizat de Asociația de Ecoturism din România (AER) în cadrul Proiectului "Călare în Carpați - ecoturism ecvestru în sprijinul comunităților"
proiect finanțat de guvernele Islandei, Principatului Lichtenstein și Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spațiului European, prin Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC).
FINANȚATOR
Conținutul acestui site web nnu reprezintă în mod necesar poiția oficială a mecanismului financiar SEE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informației prezentate revine inițiatorilor site-ului web.
Pentru informații oficiale despre Mecanismul Financiar SEE și Programul Norvegian de Cooperare, accesați www.eeagrants.org.
 
  DESTINAȚII    
  Munții Rodnei - Parcul naţional Munţii Rodnei oferă lacuri glaciare, creste spectaculoase, vârfuri care ating 2300 m, pajişti multicolore, animale sălbatice rare. Este una dintre cele mai bogate arii protejate din România în privinţa biodiversităţii: există aici 3.300 de specii de floră şi faună şi 19 trasee turistice. În Parcul naţional Munţii Rodnei trăieşte în libertate o populaţie de peste 130 de exemplare de capre negre. Fauna locală este reprezentată de cocoşul de mesteacăn, marmotă, râs, pisica sălbatică, urs brun, lup etc. Lacurile glaciare constituie (citește mai mult...)    
  Țara Dornelor - Călimanii sunt printre cei mai tineri munţi din România, cu vârfuri de peste 2000 m înşiruite de-a lungul marginii unui imens con vulcanic stins. Căldarea, în formă de potcoavă, din interiorul vulcanului are un diamentru de aproximativ 10 km, fiind una din cele mai mari din Europa . Parcul Naţional Călimani adăposteşte pe teritoriul său ecosisteme şi habitate valoroase care îşi continuă aici viaţa lor de mii şi mii de ani: păduri de molid cu zâmbru, tufărişuri de jneapăn cu smirdar, pajişti cu genţiene, toporaşi, sclipeţi, clopoţei etc. Zâmbrul (Pinus cembra) este (citește mai mult...)    
  Munții Măcin - Munţii Măcinului sunt cei mai vechi munţi din România, formaţi acum 300-400 milioane de ani şi unii dintre primii de pe continentul european. Altitudinea lor variază între 7 m si 467 m. Parcul naţional Măcin este singura zonă din Europa în care se întrepătrund caracteristicile de climă, faună şi floră ale stepei pontico-balcanice, pădurilor submediteraneene, elementelor asiatice şi central europene. Munţii Măcinului sunt casa unui număr foarte mare de specii de animale şi floră. Unele specii, precum clopoţelul dobrogean (Campanula romanica) sau garofiţa (citește mai mult...)    
  Munții Apuseni - Apusenii sunt munţi blânzi, acoperiţi de păduri pline de taine şi de păşuni ce hrănesc nenumărate turme de animale. Pădurile de foioase şi conifere alternează cu păşuni care adună aproape întreaga floră a Europei: arnica, bujorii de munte şi mii de alte plante medicinale alcătuiesc o adevărată farmacie a naturii, oamenii de aici fiind mari cunoscători şi utilizatori ai plantelor medicinale. În umbra pădurilor îşi găsesc adăpostul urşi, lupi, râşi şi cerbi carpatini. Păsări felurite îşi fac aici loc de cuibărire: berze neagre, raţe şi porumbei sălbatici îşi duc traiul(citește mai mult...)    
 
MITOLOGIA CALULUI   CONDUITĂ ECVESTRA   ECOTURISM
În calendarul popular, anul pastoral era structurat pe două anotimpuri: iarna, patronată de lup, personificare a întunericului şi frigului, şi vara, patronată de cal, personificare a luminii şi căldurii. Lupul este asociat cu astrul lunar căruia îi cântă noaptea urlând, calul este legat de
astrul solar pe care l-ar ajuta zilnic să urce pe bolta cerului, de la răsărit până la zenit.
De aceea, sărbătorile dedicate lupului sunt grupate pe timp de iarnă, iar cele ale calului (Caii lui Sântoader, Joia Iepelor, Paştele Cailor ş.a) sunt concentrate pe timp de vară. Cavalerul trac, zeul Cal în mitologia (citește mai mult...)
  Călăreţii trebuie să aibă o bună condiţie fizică şi psihică, pentru a petrece mai multe ore în şa.
Echipament necesar pentru traseele ecvestre: bocanci uşori (cizme), chaps (1/2 chaps), pelerină de ploaie, pălărie, lanternă frontală electrică, ...
  Ecoturismul este forma de turism în care turistul observă şi apreciază natura şi tradiţiile locale din zonele naturale şi foloseşte servicii locale, sprijină activ iniţiativele de conservare a naturii şi participă la programe turistice de o calitate şi un profesionalism excepţionale.

Ecoturismul:
- contribuie la conservarea şi protecţia naturii;
- sprijină bunăstarea localnicilor prin utilizarea facilităţilor locale şi încurajarea unor noi oportunităţi de dezvoltare la nivel local, mai ales în zonele rurale;
- conţine o (citește mai mult...)
   
   

 
 
     
  ©Asociația de Ecoturism din România
Website Design by NOISENLIGHT MEDIA